Stalinrichting Gea Royal de boer

Category:
General Details

Stalinrichting draait meer dan ooit om kennis. Een doordachte stalinrichting werkt niet alleen prettig, maar scheelt ook snel twee uur werk per dag. Zeker bij grotere stallen spelen zaken als koeverkeer, looplijnen en arbeidsefficiency een essentiële rol, naast aandachtspunten als koecomfort en duurzaamheid. Wij tekenen nooit zomaar een stalinterieur, we ontwerpen een duurzaam stalconcept, gebaseerd op uw manier van werken en uw toekomstplannen. Dat levert een beter eindresultaat op waar u elke dag van profiteert!

Ligboxafscheidingen

Koewelzijn en stalefficiëntie zijn van wezenlijk belang in de melkveehouderijsector. Positieve effecten hiervan leiden, naast dierwelzijn, tot verhoging van de rendementen. De belangrijkste eis die aan het “ijzerwerk” op de ligboxen wordt gesteld, is dat koeien zo optimaal mogelijk worden gestuurd. Verder willen we de dieren graag zo veel mogelijk vrijheid bieden. Vooral naar voren toe moeten er zo weinig mogelijk obstakels zijn die de dieren hinderen bij het opstaan en gaan liggen.

Koecomfort

Een goede boxbedekking helpt uw koeien bij het leveren van topprestaties. Onderzoek heeft aangetoond dat koeien kiezen voor het comfort van een zacht ligbed. De dieren blijven langer in de boxen en verbruiken minder lichaamsenergie. Doordat het welzijn verbetert, treedt er minder stress op en zijn de koeien beter bestand tegen infecties en dus gezonder. En een gezonde koe is een rendabele koe.

Voeren

Royal De Boer adviseert het gebruik van zelfsluitende voerhekken voor zowel kleine als grote bedrijven, omdat ze veel voordeel bieden voor u en uw koeien. Een voerhek creëert rust langs de voerlijn. Voerhekken zijn een investering in gebruiksgemak en ze helpen mee uw koeien gezond te houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de dieren na het melken kort vastgezet kunnen worden. Hierdoor hebben de slotgaten de mogelijkheid zich onder de meest hygiënische omstandigheden te sluiten. Ondertussen kunnen de koeien ook gecontroleerd, behandeld en gesepareerd worden. Vooral wanneer groepsbehandelingen uitgevoerd moeten worden, bespaart men met een zelfsluitend voerhek veel tijd. Voerverliezen worden met een zelfsluitend voerhek tot een minimum beperkt.

Watervoorziening

Vers en schoon drinkwater is belangrijk. Om tot een hoge wateropname te komen is het zeer belangrijk dat het drinkwater altijd schoon en vers is. Vervuiling door mest- en voerresten beïnvloedt de PH en de geur van het water, waardoor het water minder smakelijk wordt voor uw koeien. Een melkkoe heeft 4 tot 5 liter drinkwater nodig om 1 kg melk te produceren. Dit betekent voor u als melkveehouder dat u er steeds voor moet zorgen dat voldoende wateropname gegarandeerd is. Een koe die veel melk geeft, heeft bij hoge zomertemperaturen tot 180 liter water per dag nodig. Koeien drinken gemiddeld 5 tot 8 liter water per minuut. Bij grote dorst kan dit oplopen tot circa 24 liter water per minuut.

Koerouting en selectie

Bij koerouting en selectie denken wij aan de organisatie in de stal, looplijnen voor de koeien, toegankelijkheid voor het personeel, afscheidingshekken en begeleidingshekken. Maar we denken daarbij ook aan selectieruimte, selectiepoorten en het gemakkelijk kunnen behandelen van de koeien, bijvoorbeeld met een professionele behandelstraat.

Diversen

Naast onze standaard artikelen die op deze website zijn genoemd, zijn vele andere oplossingen leverbaar, zoals:

  • Stalinrichting voor mestvee en opfokvee.
  • Inrichting voor aanbindstallen.
  • Koeborstels.
  • Voetbaden.
  • Behandelboxen.
  • Klantspecifieke oplossingen.
Young Stock Solutions

Royal De Boer biedt huisvestingssystemen en stalinrichting van kalf tot koe. Om de onderlinge besmetting te beperken en de controle op de dieren te verbeteren, worden de kalveren direct na de geboorte ondergebracht in kalverboxen of iglo’s, die voorzien zijn van schoon en droog strooisel. Voor het vaststellen van de benodigde ruimte voor de huisvesting van kalveren en jongvee is onder andere van belang het afkalfpatroon, het aanhoudingspercentage en de wijze van huisvesten.

Kalverboxen zijn in verschillende breedtematen verkrijgbaar. De kalverboxen hebben een zeer doelmatig open fronthek, waar gemakkelijk een speenemmer en een schotel aan bevestigd kan worden. De boxen worden standaard geleverd met hardhouten lattenroosters. De zijwanden zijn gesloten of voorzien van een doorkijk (welzijnsbox). Optioneel is de wielenset met hefboomsysteem voor het verplaatsen van één kalverbox, bijvoorbeeld om de box te reinigen. Daarnaast is een verrijdbaar onderstel leverbaar voor twee of drie kalverboxen.

Groepshuisvesting voor kalveren en jongvee moet diervriendelijk zijn, gemakkelijk schoon te maken en weinig onderhoud vragen. Ook moeten de dieren over voldoende drinkwater beschikken en gemakkelijk bij het voer kunnen komen. Eisen, waaraan de huisvestingsystemen van Royal De Boer voldoen. Vaak worden groepen kalveren in een groepbox gehuisvest tot na het spenen. Voor groepshuisvesting in ligboxen biedt Royal De Boer speciale ligboxafscheidingen, voerhekken en tussenhekken voor kalveren en jongvee. De dieren wennen op deze manier snel aan een ligboxenstal.